Jak leasing samochodów elektrycznych wpłynie na twoją firmową politykę zrównoważonego rozwoju?

Leasing samochodów elektrycznych jest coraz popularniejszym sposobem na pozyskanie pojazdów dla firm. Polega on na wynajmowaniu samochodów na określony czas, zamiast ich kupowania. W przypadku samochodów elektrycznych, leasing jest szczególnie atrakcyjny ze względu na niższe koszty eksploatacji oraz korzyści dla środowiska.

Co to jest polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju jest podejściem, które dąży do równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska i społeczeństwa. W kontekście biznesowym, oznacza to podejmowanie działań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, w tym zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zwiększenia korzyści dla społeczeństwa.

Samochody elektryczne są uważane za bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne pojazdy z silnikiem spalinowym. Emitują one znacznie mniej zanieczyszczeń, w tym dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Ponadto, wykorzystanie samochodów elektrycznych przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i przyczynia się do walki ze zmianami klimatu.

Wpływ samochodów elektrycznych na politykę zrównoważonego rozwoju

Redukcja emisji CO2

Jednym z głównych argumentów przemawiających za wyborem umowy na leasing na auto elektryczne jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Porównując emisję CO2 samochodów elektrycznych i spalinowych, można zauważyć znaczną różnicę. Według badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Agencję Energii, samochody elektryczne emitują o około 50% mniej CO2 w porównaniu do samochodów z silnikiem spalinowym. Jest to spowodowane brakiem spalania paliwa w samochodach elektrycznych, a tym samym brakiem emisji gazów cieplarnianych.

W Polsce, gdzie większość energii elektrycznej pochodzi z węgla, wybór samochodów elektrycznych może mieć jeszcze większy wpływ na redukcję emisji CO2. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska, transport drogowy jest odpowiedzialny za ponad 20% emisji CO2 w Polsce. Przez wybór samochodów elektrycznych, firmy mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby i włączyć się w walkę ze zmianami klimatycznymi.

Ochrona środowiska

Kolejnym ważnym aspektem wpływu leasingu samochodów elektrycznych na politykę zrównoważonego rozwoju jest ochrona środowiska. Samochody elektryczne nie emitują spalin, co przekłada się na redukcję zanieczyszczenia powietrza. W szczególności w dużych miastach, gdzie występuje duże natężenie ruchu samochodowego, wybór samochodów elektrycznych może przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców.

Ponadto, samochody elektryczne zużywają mniej wody w porównaniu do samochodów z silnikiem spalinowym. W tradycyjnych samochodach, woda jest wykorzystywana do chłodzenia silnika, podczas gdy w samochodach elektrycznych nie ma takiej potrzeby. Woda jest zasobem naturalnym, który jest coraz bardziej deficytowy, dlatego wybór samochodów elektrycznych może przyczynić się do oszczędności wody.

Dodatkowo, samochody elektryczne nie wymagają oleju silnikowego, co przekłada się na unikanie odpadów. Tradycyjne samochody wymagają regularnej wymiany oleju, który jest później usuwany jako odpad. W przypadku samochodów elektrycznych, olej nie jest potrzebny, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów.

Energia odnawialna

Kolejnym pozytywnym aspektem leasingu samochodów elektrycznych jest możliwość ładowania ich z energii odnawialnej. Wiele firm oferujących leasing samochodów elektrycznych, zapewnia również dostęp do ładowarek zasilanych energią odnawialną. Dzięki temu, użytkownicy samochodów elektrycznych mogą ładować swoje pojazdy przy użyciu czystej energii ze słońca, wiatru lub wody.

Wybór samochodów elektrycznych przyczynia się również do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, które są głównym źródłem energii w tradycyjnych samochodach. Wprowadzenie samochodów elektrycznych do floty firmowej może przyczynić się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i promowania energii odnawialnej.

Poprawa wizerunku firmy

Wybór leasingu samochodów elektrycznych może mieć również pozytywny wpływ na wizerunek firmy. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, firmy coraz częściej są oceniane przez swoje działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wybór samochodów elektrycznych pokazuje zaangażowanie firmy w ochronę środowiska i troskę o przyszłe pokolenia.

Ponadto, wybór samochodów elektrycznych może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania w zrównoważony rozwój wśród pracowników. Wielu pracowników jest coraz bardziej świadomych wpływu swoich działań na środowisko i chętniej pracuje dla firm, które również dbają o ochronę środowiska.

Dodatkowo, wybór samochodów elektrycznych może przyciągnąć nowych klientów, którzy są coraz bardziej skłonni do wspierania firm, które dbają o środowisko. Ponadto, może to również przyciągnąć nowych pracowników, którzy chcą pracować dla firm, które są zaangażowane w zrównoważony rozwój.

Podsumowując, leasing samochodów elektrycznych może mieć pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju w firmie. Przez redukcję emisji CO2, ochronę środowiska, wykorzystanie energii odnawialnej oraz poprawę wizerunku firmy, wybór samochodów elektrycznych jest korzystnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju. Firmy powinny rozważyć wprowadzenie samochodów elektrycznych do swojej floty, aby przyczynić się do ochrony środowiska i budowania pozytywnego wizerunku.

Korzyści z pozyskania samochodów elektrycznych

Leasing samochodów elektrycznych może przynieść wiele korzyści dla firm, szczególnie w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju. W tej sekcji omówimy szczegółowo cztery główne korzyści leasingu samochodów elektrycznych dla firm.

Oszczędność finansowa

Pierwszą i najważniejszą korzyścią leasingu samochodów elektrycznych dla firm jest oszczędność finansowa. W porównaniu do tradycyjnych samochodów spalinowych, koszty eksploatacji samochodów elektrycznych są znacznie niższe. Według badań, koszt przejechania 100 kilometrów samochodem elektrycznym jest nawet o połowę niższy niż w przypadku samochodu spalinowego. Jest to wynik niższych kosztów paliwa, ale także mniejszego zużycia części eksploatacyjnych, takich jak filtry, olej czy paski klinowe.

Dodatkowo, wiele państw i miast oferuje dotacje lub ulgi podatkowe dla firm, które decydują się na leasing samochodów elektrycznych. Dzięki temu, koszty zakupu lub leasingu mogą być jeszcze niższe, co przekłada się na większe oszczędności dla firm.

Niskie koszty utrzymania

Kolejną korzyścią leasingu samochodów elektrycznych dla firm jest niski koszt utrzymania pojazdu. W przeciwieństwie do samochodów spalinowych, samochody elektryczne nie wymagają wymiany części eksploatacyjnych, takich jak filtry, olej czy paski klinowe. Jest to spowodowane prostszą konstrukcją silnika elektrycznego, który nie wymaga tak częstej konserwacji jak silnik spalinowy.

Ponadto, samochody elektryczne są mniej podatne na awarie, co przekłada się na mniejsze ryzyko przestoju pojazdu i koszty z tym związane dla firm.

Dłuższy okres użytkowania

Kolejną korzyścią leasingu samochodów elektrycznych jest dłuższy okres użytkowania pojazdu. W tradycyjnych samochodach spalinowych, baterie są jednym z najbardziej narażonych na zużycie elementów. W samochodach elektrycznych, baterie są wytrzymalsze i mogą wytrzymać nawet do 500 000 kilometrów. Dzięki temu, samochody elektryczne mogą być użytkowane przez dłuższy okres czasu, co przekłada się na oszczędności dla firm.

Dodatkowo, dłuższy okres użytkowania pojazdu może również przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, co jest zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju.

Możliwość wyboru różnych modeli i marek

Ostatnią, ale nie mniej ważną korzyścią leasingu samochodów elektrycznych dla firm jest możliwość wyboru spośród wielu różnych modeli i marek samochodów elektrycznych. W ostatnich latach, rynek samochodów elektrycznych znacznie się rozwinął, a wraz z tym pojawiło się wiele różnych modeli i marek pojazdów.

Dzięki temu, firmy mają możliwość wyboru pojazdu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i wymaganiom. Mogą również dostosować pojazdy do swojej floty, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności i oszczędności.

Podsumowując, leasing samochodów elektrycznych przynosi wiele korzyści dla firm w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju. Oszczędność finansowa, niskie koszty utrzymania, dłuższy okres użytkowania oraz możliwość wyboru różnych modeli i marek są głównymi korzyściami, które mogą przekonać firmy do przestawienia się na samochody elektryczne. Dzięki temu, firmy mogą nie tylko oszczędzać pieniądze, ale także przyczynić się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.
Wyzwania związane z leasingiem samochodów elektrycznych

Leasing samochodów elektrycznych jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez firmy, które chcą wprowadzić zrównoważone praktyki w swojej polityce rozwoju. Jednakże, jak każda inwestycja, również i ta wiąże się z pewnymi wyzwaniami, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o leasingu elektrycznych pojazdów.

Infrastruktura ładowania

Pierwszym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się firmy decydujące się na leasing samochodów elektrycznych, jest brak rozbudowanej sieci stacji ładowania w Polsce. W porównaniu do tradycyjnych pojazdów, samochody elektryczne wymagają regularnego ładowania, co może być utrudnione w przypadku dłuższych podróży lub w przypadku braku stacji ładowania w okolicy. Wpływa to na planowanie tras oraz wydłużenie czasu podróży, co może być uciążliwe dla pracowników i wpłynąć na wydajność pracy.

Wysokie koszty zakupu

Kolejnym wyzwaniem jest wysoki koszt zakupu samochodów elektrycznych w porównaniu do tradycyjnych pojazdów. Pomimo rosnącej popularności i zmniejszających się kosztów produkcji, samochody elektryczne wciąż są droższe od swoich odpowiedników z silnikiem spalinowym. Porównując ceny samochodów elektrycznych z tradycyjnymi, należy również wziąć pod uwagę różnice w kosztach eksploatacji, takich jak niższe koszty paliwa i utrzymania. Jednakże, początkowe koszty zakupu mogą być dużym wyzwaniem dla firm, szczególnie dla tych, które posiadają większe floty samochodowe.

Brak doświadczenia w użytkowaniu samochodów elektrycznych

Kolejnym wyzwaniem jest brak doświadczenia w użytkowaniu samochodów elektrycznych. W przypadku tradycyjnych pojazdów, pracownicy są zazwyczaj dobrze zaznajomieni z ich obsługą i nie wymagają dodatkowego szkolenia. Natomiast w przypadku samochodów elektrycznych, konieczne jest przeszkolenie pracowników w zakresie ładowania, obsługi oraz bezpieczeństwa. Ponadto, istnieje ryzyko awarii lub niewłaściwego użytkowania przez pracowników, co może prowadzić do dodatkowych kosztów związanych z naprawami lub utratą wydajności pojazdu. Wpływa to również na koszty utrzymania floty samochodowej, które mogą być wyższe w przypadku samochodów elektrycznych.

Podsumowując, leasing samochodów elektrycznych może stanowić wyzwanie dla firm, które chcą wprowadzić zrównoważone praktyki w swojej polityce rozwoju. Wymaga to uwzględnienia braku rozbudowanej infrastruktury ładowania, wysokich kosztów zakupu oraz konieczności szkolenia pracowników i ryzyka związanego z niewłaściwym użytkowaniem pojazdów. Jednakże, pomimo tych wyzwań, leasing samochodów elektrycznych może przynieść wiele korzyści dla firm, takich jak zmniejszenie emisji CO2, obniżenie kosztów eksploatacji oraz poprawa wizerunku jako firmy odpowiedzialnej społecznie.


Praktyczne wdrożenie leasingu samochodów elektrycznych w firmie

Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych do polityki zrównoważonego rozwoju firmy wymaga przede wszystkim przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb firmy. W pierwszym kroku należy określić ilość pojazdów potrzebnych do prowadzenia działalności, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, liczbę pracowników oraz częstotliwość wyjazdów służbowych. Następnie należy wybrać odpowiednie modele i marki samochodów elektrycznych, które będą spełniać wymagania firmy.

Wybór dostawcy leasingu
Kolejnym ważnym krokiem jest wybór odpowiedniego dostawcy leasingu samochodów elektrycznych. W tym celu należy porównać oferty różnych firm leasingowych, uwzględniając takie aspekty jak koszty, warunki umowy oraz dostępne modele samochodów. Ważne jest również zweryfikowanie reputacji i doświadczenia dostawcy, aby mieć pewność, że współpraca będzie przebiegać sprawnie i bezproblemowo.

Planowanie infrastruktury ładowania
Wprowadzenie samochodów elektrycznych do floty firmowej wymaga także odpowiedniego zaplanowania infrastruktury ładowania. Współpraca z dostawcami stacji ładowania jest kluczowa, dlatego należy wybrać zaufanego dostawcę i ustalić warunki współpracy. Następnie należy wyznaczyć miejsca, w których zostaną zainstalowane stacje ładowania, uwzględniając potrzeby i możliwości firmy.

Szkolenie pracowników
Wdrożenie leasingu samochodów elektrycznych wymaga także odpowiedniego przygotowania pracowników. W tym celu należy przeprowadzić szkolenie z zasad użytkowania samochodów elektrycznych, w tym ładowania i oszczędzania energii. Ważne jest również edukowanie pracowników na temat korzyści z zastosowania samochodów elektrycznych w firmie, takich jak redukcja emisji CO2 czy niższe koszty eksploatacji.

Monitorowanie i raportowanie
Kolejnym ważnym elementem jest ustalenie wskaźników do monitorowania zużycia energii i emisji CO2 przez samochody elektryczne. W tym celu można wykorzystać specjalistyczne aplikacje lub systemy, które pomogą w śledzeniu wykorzystania pojazdów. Regularne raportowanie wyników i postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju jest także istotne dla utrzymania odpowiedniej polityki zrównoważonego rozwoju w firmie.

Kontynuacja działań zrównoważonego rozwoju
Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych do polityki zrównoważonego rozwoju firmy to jedynie pierwszy krok. Ważne jest, aby regularnie przeglądać i aktualizować politykę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając nowe rozwiązania i technologie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wprowadzanie nowych działań i rozwiązań pozwoli na ciągły rozwój i poprawę w zakresie zrównoważonego rozwoju w firmie.

Często zadawane pytania

Czy leasing samochodów elektrycznych jest opłacalny dla małych firm?

Leasing samochodów elektrycznych może być opłacalną opcją dla małych firm, ponieważ pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem pojazdów. W porównaniu do tradycyjnych samochodów z silnikiem spalinowym, samochody elektryczne są tańsze w eksploatacji. Ponadto, wiele firm leasingowych oferuje atrakcyjne warunki dla małych firm, takie jak niskie oprocentowanie czy elastyczne warunki umowy.

Czy firmy mogą uzyskać dotacje lub ulgi podatkowe na zakup samochodów elektrycznych?

Tak, wiele rządów i organizacji oferuje dotacje lub ulgi podatkowe dla firm, które decydują się na zakup samochodów elektrycznych. Dotacje te mogą znacznie zmniejszyć koszty zakupu pojazdu, co czyni leasing samochodów elektrycznych jeszcze bardziej opłacalnym dla firm. Dodatkowo, niektóre kraje wprowadziły zachęty podatkowe dla firm, które posiadają samochody elektryczne w swojej floty, co może przynieść dodatkowe oszczędności.

Czy samochody elektryczne są wystarczająco wydajne dla potrzeb biznesowych?

Obecnie na rynku dostępne są samochody elektryczne o różnych pojemnościach baterii, co pozwala na wybór pojazdu odpowiedniego dla potrzeb biznesowych. Wiele modeli oferuje również znaczny zasięg, co pozwala na pokonanie dłuższych dystansów bez konieczności ładowania. Ponadto, samochody elektryczne są bardzo ciche i nie emitują szkodliwych substancji, co może przynieść korzyści dla firm działających w obszarach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące hałasu i zanieczyszczeń.

Jakie są najważniejsze czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy leasingu samochodów elektrycznych?

Przy wyborze dostawcy leasingu samochodów elektrycznych należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, warto sprawdzić dostępne modele pojazdów i wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom biznesowym. Następnie, należy porównać oferty różnych firm leasingowych pod kątem warunków umowy, takich jak długość umowy, miesięczna rata, wymagany depozyt oraz ewentualne dodatkowe koszty. Ważne jest również sprawdzenie opinii innych klientów i oceny reputacji dostawcy. Warto również zwrócić uwagę na dostępność sieci ładowania pojazdów elektrycznych, aby mieć pewność, że będzie można łatwo i szybko naładować pojazd w razie potrzeby.

Efektywny sposób na zrównoważony rozwój w firmie

Leasing samochodów elektrycznych jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na wprowadzenie zrównoważonego rozwoju w firmie. Wpływa on pozytywnie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz redukcję zużycia paliwa. Dzięki temu, leasing samochodów elektrycznych może być kluczowym elementem w polityce zrównoważonego rozwoju w firmie.

Leasing samochodów elektrycznych przynosi wiele korzyści dla firm. Po pierwsze, zmniejsza koszty eksploatacji, ponieważ samochody elektryczne są tańsze w utrzymaniu niż tradycyjne pojazdy z silnikiem spalinowym. Po drugie, leasing samochodów elektrycznych może przynieść oszczędności podatkowe dla firm, ponieważ są one uważane za bardziej przyjazne dla środowiska. Po trzecie, dzięki leasingowi, firmy mogą uniknąć wysokich kosztów zakupu pojazdów elektrycznych, co może być szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych w firmie może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest dostępność stacji ładowania, która może być ograniczona w niektórych regionach. Jednak istnieje wiele sposobów na pokonanie tych wyzwań, takich jak inwestycje w infrastrukturę ładowania na terenie firmy lub współpraca z dostawcami stacji ładowania. Innym wyzwaniem może być również wysoka cena samochodów elektrycznych, jednak dzięki leasingowi, firmy mogą uniknąć tych kosztów i płacić jedynie za wynajem pojazdów.

Z uwagi na liczne korzyści i pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, zachęcamy firmy do wdrożenia leasingu samochodów elektrycznych. Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, ale także dla samej firmy, poprzez oszczędności i możliwość promocji jako przyjaznego dla środowiska przedsiębiorstwa. Warto również zauważyć, że coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie leasingu samochodów elektrycznych, co może być postrzegane jako pozytywny sygnał dla klientów i innych partnerów biznesowych. W związku z tym, zachęcamy firmy do rozważenia wdrożenia leasingu samochodów elektrycznych jako ważnego elementu w swojej polityce zrównoważonego rozwoju.

Leasing maszyn – co powinieneś wiedzieć

Prowadzenie działalności gospodarczej

Po pierwsze, aby wziąć leasing trzeba prowadzić działalność gospodarczą. Mimo tego, że firmy mogą wprowadzać na rynek oferty leasingu konsumenckiego, to mało która to robi, dlatego też, na obecną chwilę, umowy leasingowe są dostępne dla prowadzących firmy. Oczywiście nie jest to jedyny wymóg, który trzeba spełnić. Trzeba pamiętać o tym, że każdej firmie zależy na tym, aby zarobić. Jeśli więc podpisują umowę na leasing maszyn z klientem to chcą mieć pewność, że bezproblemowo na tym zarobią. Dlatego trzeba spełnić różne wymogi, aby uzyskać finansowanie przez leasing. Do najważniejszych z pewnością zalicza się to, że firma klienta nie może mieć żadnych kredytów i zadłużeń, musi mieć opłacone wszystkie składki i zarabiać na siebie. Dlatego też firma leasingowa wymaga kilku dokumentów. Nie jest tego dużo i bezproblemowo można je zebrać. Wstępną decyzję na temat tego, czy firma zgodzi się na leasing maszyn można otrzymać już po wypełnieniu formularza wstępnego.

Leasing maszyn – co dalej?

Dostarczyliśmy dokumenty, otrzymaliśmy pozytywną decyzję, podpisujemy umowę. Co teraz? Najtrudniejsze już za nami. Teraz pozostaje tylko czekać na przyjazd leasingowanego środka trwałego lub udać się po niego we wskazane miejsce w określonym terminie. Warto zwrócić uwagę w trakcie podpisywania umowy na leasing maszyn, czy przypadkiem nie przyjdzie nam dodatkowo zapłacić za transport towaru. Niektóre firmy umieszczają takie zapisy i wiele osób, które nie przeczytało dokładnie umowy leasingowej później narzeka na to. Kiedy już mamy leasingowany towar pozostaje nam tylko go używać zgodnie z jego przeznaczeniem i opłacać raty leasingowe w terminach. W przeciwnym przypadku umowa na leasing maszyn może zostać wcześniej zakończona i leasingowany środek zostanie nam odebrany, a mimo to będziemy musieli dalej go spłacać. Jeśli nie będziemy w stanie opłacać rat to większość firm leasingowych daje możliwość przepisania umowy na inną firmę. Oczywiście to my będziemy musieli ją znaleźć. Często takie firmy każą sobie dodatkowo dopłacać, ponieważ dostają produkt nie nowy, lecz taki, który był eksploatowany.

Umowa leasingowa i kryzys

Nie od dziś wiadomym jest to, że kryzys wpływa na umowy leasingowe, czyli na kwoty w nich opisane i na terminy. Właśnie wtedy banki zawierające umowy leasingowe dają potencjalnym klientom ciekawsze warunki, bo klienci wolą się wstrzymywać wtedy z wydatkami na nowe rolnicze maszyny lub na auta użytkowe. Przyczyna tego stanu rzeczy jest dość prostą. Mowa tu dokładnie o tym, że ich zyski spadają względem kosztów i dlatego wstrzymują się z braniem kredytów lub z podpisywaniem umów leasingowych. Liczą się też i z tym, że sytuacja ta potrwa przez dłuższy czas i dlatego zaoszczędzają, a liczba umów kredytowych i leasingowych zaczyna maleć, czyli to też nieciekawe czasy dla dyrekcji wielu banków.

Dlaczego trwające umowy leasingowe raczej się nie zmieniają?

Umowy na leasing zawarte przed kryzysem ekonomicznym raczej się nie zmieniają, bo banki chcą utrzymać klientów, a nie obciążać ich swoimi problemami. Tego typu problemy dotyczą tego, że takie auto użytkowe po trzech latach leasingu przed początkiem kryzysu miałoby znacznie wyższą wartość. Kluczowe znaczenie ma też i to, że banki takie poleasingowe auta sprzedają wyspecjalizowanym handlarzom lub wynajmują innym firmom, jeśli tylko taką opcja mają. Natomiast kształt umów się zmienia w przypadku klientów indywidualnych i firm, które mają podpisać umowę leasingową jakieś kilka miesięcy po rozpoczęciu kryzysu. Takie osoby prywatne lub firmy mogą zrezygnować z podpisania umowy i dlatego właśnie daje się im znacznie ciekawsze warunki, po to by nie odłożyli modernizacji floty aut użytkowych o rok lub o trzy lata. Takie odłożenie tego planu w czasie to dla banku strata, bo banki zarabiają na umowach leasingowych i na kredytach i jeśli klienci odkładają swoje plany w czasie to bankowy kapitał na siebie nie zarabia.

Czy warto podpisać umowę leasingową wtedy gdy świat wychodzi z kryzysu?

Wielu z nas zapewne chciałoby podpisać umowę leasingową na pięć lat na około rok przed wyjściem z kryzysu, bo taka umowa zakłada niższy koszt, choć przewidzenie tego jak gospodarka będzie się odradzać to niestety trudna sprawa. Mowa tu dokładnie o tym, że każda branża odradza się w sposób odmienny, ze względu na to jak ucierpiała i jak jest powiązana z innymi. Sytuacja ludzi zajmujących się produkcją rolną zależy od marketów spożywczych i od restauracji, jeśli im  nie jest łatwo, to odbija się to także na portfelach rolników. Te złożone zależności to cała masa zmiennych i dlatego można jedynie oszacować kiedy sytuacja ekonomiczna nagle się polepszy, a wskazanie konkretnego dnia jest raczej niemożliwe.

Kiedy przydatne jest zabezpieczenie auta foliami?

Nowe samochody, gdy odbieramy je z salonów, posiadają lśniący i błyszczący lakier. Właśnie z tego powodu tak bardzo podoba nam się ich wygląd i jest rzeczą naturalną, że chcielibyśmy zachować go jak najdłużej. Niestety, auto parkowane pod przysłowiową chmurką już po roku bądź dwóch traci ten blask. Czy można jakoś sprawić, by pozostało na dłużej jak nowe? Okazuje się, że jak najbardziej. Trzeba tylko zastosować odpowiednią ochronę lakieru.

Fizyczna powłoka ochronna

Na rynku znajduje się całe mnóstwo różnego rodzaju sposobów na ochronę lakieru. Najczęściej wykorzystuje się tutaj specjalne powłoki ceramiczne, które nakładane są w formie bardzo cienkiej warstwy specjalnej substancji, która utwardza się z czasem i pod wpływem temperatury. Powoduje to, że lakier jest chroniony między innymi przed drobnymi zarysowaniami np. od gałązek drzew, a także odpryskami spowodowanymi uderzeniami kamieni. Inną opcją jest zabezpieczenie foliami warszawa, które – podobnie jak powłoki ceramiczne – są całkowicie przezroczyste i niewidoczne gołym okiem. Jedyne po czym można poznać, że auto jest zabezpieczone w ten sposób, to niestandardowe odczucie podczas dotykania karoserii. Nie ma ona charakterystycznego metalicznego chłodu.

Jak folia chroni lakier?

Podobnie jak w przypadku powłok ceramicznych, których stosowanie jest niezmiernie popularne, zabezpieczenie auta foliami również chroni lakier auta w sposób kompleksowy. Przede wszystkim uniemożliwia powstawanie zarysowań np. gdy parkujemy blisko krzewów, których gałązki mogą zahaczyć o karoserię. Nie można też zapomnieć o ochronie przed promieniowaniem UV emitowanym przez słońce, co ma ogromne znaczenie w sytuacji, gdy parkujemy pojazd pod gołym niebem. Również żywica z drzew, która lubi gromadzić się na lakierze i być bardzo trudna do usunięcia, w przypadku posiadania folii ochronnej może zostać usunięta jednym sprawnym ruchem ręki. Uderzenia kamieni i innych małych obiektów podczas szybkiej jazdy kompensowane są poprzez charakterystyczną, silikonową strukturę folii. Zapobiega to powstawaniu odprysków lakieru i rozwoju korozji.

Zabezpieczenie auta foliami można wykonać zarówno w przypadku zupełnie nowego pojazdu, jak również takiego które ma już kilka lub nawet kilkanaście lat. W tym drugim przypadku najpierw trzeba jednak przeprowadzić prace blacharskie, usunąć korozję, pomalować niektóre elementy, a pozostałą część lakieru dobrze spolerować. Dlatego też zaleca się, by aplikację folii ochronnej zamówić już u dealera samochodowego, podczas zamawiania nowego auta.

Czy leasing samochodu się opłaca

Niezbędny w firmie

Bez wątpienia jasno można uznać, że auto będzie narzędziem pracy dla niemal każdego przedsiębiorcy. Wielu zatem rozważa kilka dostępnych na rynku rozwiązań. Czy kupić za gotówkę? Czy wziąć kredyt? Wiele z tych rozwiązań nie będzie dla przedsiębiorcy zbyt atrakcyjnych ze względów podatkowych. Dlatego tak bardzo popularnym w Polsce rozwiązaniem jest leasing samochodu. W badaniach przeprowadzonych wśród osób prowadzących własne działalności gospodarcze jasno wynika, że nawet do 70 procent osób właśnie w taki sposób pozyskało firmowe auto w ciągu kilku ostatnich lat. Warto więc wyjaśnić, na czym leasing w ogóle polega. Polskie prawo definiuje go jako wynajem określonego środka trwałego na ustalony czas i na określonych warunkach. W warunkach tych znajdzie się kwota konieczna do opłacania każdego miesiąca, kwota wstępna, wykup oraz ogólne warunki leasingu. Bardzo często firmy leasingowe oferują również dodatki w postaci regularnych serwisów samochodowych, wymian opon. Warto tutaj także nadmienić, że leasing nie jest przeznaczony jedynie dla osób prowadzących działalności gospodarcze. Istnieje alternatywa dla każdego i jest nią leasing konsumencki, który staje się coraz bardziej popularny.

Jakie są zalety leasingu

Zwykle przedsiębiorcy to się po prostu opłaca. Dobrze rozłożone ratalnie finansowanie samochodu skutkuje tym ,że w podsumowaniu będzie ono niewiele droższe niż gdybyśmy kupili je za gotówkę prosto z salonu, w przypadku kredytu ciężko byłoby znaleźć taką ofertę. Leasing również nie ma wpływu na zdolność kredytową firmy, co jest olbrzymią zaletą. Dzięki temu przedsiębiorca może zaciągać pożyczki na inne cele. W leasing oczywiście można brać bardzo wiele rzeczy a nie tylko samochody osobowe. Dla przykładu, duże firmy bardzo często leasingują całe floty pojazdów i wtedy w pakiecie mają także ich serwisowanie. Bardzo dużą zaletą jest to, że podpisując umowę na kilka lat leasingowania możemy ominąć podwyżki ubezpieczenia OC i AC zawierając także długoterminową umowę. Finansować samochody można na dwa sposoby, jeśli mówimy o leasingu – chodzi tu o leasing operacyjny i finansowy. Obydwa rozwiązania są korzystne w innych sytuacjach i warto zapoznać się z nimi, mimo że to operacyjny jest najbardziej popularnym rozwiązaniem.